INTEGRO

W swojej pracy jesteśmy skupieni na dziecku i jego problemach.
Nasz cel to poprawa jakości życia Waszych Pociech.


Posiadamy solidną wiedzę i doświadczenie.

Mamy doskonale wyposażone sale do integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, pracy psychologicznej i logopedycznej.

Współpracujemy psychiatrą dziecięcym, neurologami dziecięcymi, pediatrą, ortopedą dziecięcym, okulistą i dietetykiem.

Prowadzimy AUTORSKIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, REHABILITACJI PEDIATRYCZNEJ, PIELĘGNACJI, LOGOPEDII.
------------------------------------------------
Zobacz prezentacje

Zobacz prezentacje


Nowy cennik

CENNIK, OFERTA 2015

-Konsultacja rehabilitacyjna – np. wady postawy, problemy ortopedyczne, porażenia itp.- pierwsze spotkanie 100 zł/ 50 minut, każde następne 70 zł/ 50 minut. ( w cenie taping (plastry)jeśli wskazany).
-Konsultacja z niemowlakiem (rehabilitacja, pielęgnacja)- np. asymetria ułożeniowa, wzmożone napięcie mięśniowe, przykurcz, nauka pielęgnacji małego dziecka itp.- pierwsze spotkanie konsultacyjne 100 zł/ 50 minut, każde następne 80 zł/ 50 minut.
-Diagnoza integracji sensorycznej- maksymalnie 4 spotkania ( wywiad, 2 spotkania z dzieckiem, omówienie diagnozy). Każde spotkanie 80 zł/ 50 min.
-Terapia integracji sensorycznej- 70 zł/ 50 min
-Diagnoza neurologopedyczna 130 zł z wydaniem opinii ( 1- 2 spotkania)
-Terapia psychologiczna- 70 zł/ 50 minut
-Terapia logopedyczna- 70 zł/ 50 minut
-Terapia pedagogiczna- 70 zł/ 50 minut
-Dogoterapia- 70 zł/ 45 minut
-Terapia słuchowa- 70 zł- wywiad+ 2-3 spotkań diagnostycznych 100 zł
-Terapia pedagogiczna dysleksji i innych trudności szkolnych – 65 zł
-Terapia ręki, terapia grafomotoryczna – 70 zł
-Nauka czytania metodą sylabową – 70 zł
-Terapia karmienia- 70 zł/ 50 minut
-Zajęcia grupowe- np. problemy z zachowaniem, problemy społeczne, trudności z integracją w grupie itp. cena zależy od liczby uczestników- 30-50 zł – 50min-60 min
-Wizytacja przedszkola/szkoły itp.- w celu obserwacji dziecka, stworzenia planu pomocy dziecku, omówienia diagnozy z nauczycielami/ terapeutami itp. 150 zł/ do 1,5 godziny.
-Autorskie szkolenie z zakresu terapii
-Szkoła dla Rodziców


Szkolenie Wady Wymowy
Pareo Centrum Terapii Logo- Ped. i Centrum Terapii Dziecięcej Integro zapraszają na szkolenie połączone z warsztatami:
„Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek”

Prowadząca : Agata Gładowicz- Bojarska neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Od 11 lat pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Współautorka warsztatów „Kiedy do logopedy” i „W co się bawić?” i Dorosły wobec dziecięcej zabawy.  Nauczyciel akademicki - prowadzi zajęcia ze studentami w ramach podyplomowych studiów logopedycznych.
Termin: 17 stycznia 2015 roku, godz. 9.00 – 15.30
Miejsce: Pareo Centrum Terapii Logo-Ped. I Integro Centrum Terapii Dziecięcej Ul. Forteczna 120, Kraków
Cena: 130 zł
Plan szkolenia:
⦁ Część teoretyczna – zawierająca:
⦁ opis i pokaz dvd najczęściej spotykanych wad artykulacyjnych
⦁ omówienie etapów pracy nad wadliwą głoską oraz zasad postępowania w przypadku dyslalii wielorakiej
⦁ metody wywoływania głosek
⦁ utrwalanie prawidłowej artykulacji
0. Część praktyczna –
⦁ analiza nagrań – studium przypadku
⦁ praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas warsztatów
Zgłoszenia należy wysłać na adres pareologoped@gmail.com zawierające imię i nazwisko uczestnika, a także dane do faktury oraz dane kontaktowe. Przy zapisie on-line konieczna wpłata 70 zł zaliczki do 8 stycznia 2015 na konto: 32 1140 2004 0000 3702 7413 2987 bre bank. Tytuł przelewu: wady wymowy + imię i nazwisko
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Prosimy, o przyniesienie obuwia zamiennego.


Zajęcia z matematyki


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl zajęć edukacyjnych – grupowych- nasyconych zabawami o charakterze matematycznym. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5 i 6 letnich, które w bieżącym roku rozpoczną edukację w szkole.
Każdy cykl zajęć składa się z czterech spotkań. Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10.00 – 11.00.
Prowadzenie: mgr Lucyna Pałasz, pedagog przedszkolny, socjoterapeuta. Od wielu lat pracuje, jako nauczyciel przedszkola perfekcyjnie przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
Koszt : 100 zł za 4 spotkania ( I cykl)
Liczba osób w grupie: Maks. 5
Miejsce: Ul. Forteczna 120 , Kraków
Zapisy : telefonicznie :888 302 322
email: pareologoped@gmail.com


Serdecznie zapraszamy!


I CYKL ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH - PROGRAM

⦁ TEMAT: „ORIENTACJA PRZESTRZENNA”
DATA ( 24.I.2015R)
GODZ: 10.00 - 11.00

CELE:
- kształtowanie świadomości schematu swego ciała              
- rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia             
- wdrażanie dzieci do rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby             
- ćwiczenia ułatwiające dzieciom orientację na kartce papieru             

⦁ TEMAT: „ RYTMY I RYTMICZNA ORGANIZACJA CZASU”
DATA: ( 31.I.2015R.)
CELE:
- utrwalenie schematu ciała z podziałem na prawą i lewą stronę
- utrwalenienie orientacji w schemacie ciała
- dostrzeganie powtarzających się sekwencji
- kontynuowanie rytmu, przekładanie dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, kodowanie rytmu na papierze,

⦁ TEMAT: „PRZYCZYNA I SKUTEK. PRZEWIDYWANIE NASTĘPSTW”
DATA: (7.II.2015R)
CELE:
- rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego, „dlaczego tak się stało? ”
- rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego, „ Co się może stać?, gdy.. wyznaczanie celu, potem planowanie czynności, które do niego prowadzą.
- rozwijanie motoryki małej, utrzymanie kierunku ruchu
- doskonalenie orientacji w schemacie ciała
⦁ TEMAT: „ KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI LICZENIA OBIEKTÓW”
DATA: ( 14.II.2015R)
CELE:
- nabywanie umiejętności nazywania kierunków w przestrzeni
- utrwalenie orientacji w schemacie ciała
- liczenie w szerokim zakresie, wsłuchiwanie się w brzmienie liczebników, dostrzeganie rytmu dziesiątkowego
- szacowanie, liczenie , ustalanie ile jest razem ,sprawdzanie , ćwiczenia w liczeniu następnych i poprzednichzobacz wszystkie wiadomości

  
  

Integracja sensoryczna | Rehabilitacja ruchowa | Terapia integracji sensorycznej | Rehabilitacja niemowląt

Integracja sensoryczna - Integro