INTEGRO

W swojej pracy jesteśmy skupieni na dziecku i jego problemach.
Nasz cel to poprawa jakości życia Waszych Pociech.


Posiadamy solidną wiedzę i doświadczenie.

Mamy doskonale wyposażone sale do integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, pracy psychologicznej i logopedycznej.

Współpracujemy psychiatrą dziecięcym, neurologami dziecięcymi, pediatrą, ortopedą dziecięcym, okulistą i dietetykiem.

Prowadzimy AUTORSKIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, REHABILITACJI PEDIATRYCZNEJ, PIELĘGNACJI, LOGOPEDII.
------------------------------------------------
Zobacz prezentacje

Zobacz prezentacje


Szkolenie Zaburzenia SI maj

www.integro.edu.pl , we współpracy z Centrum Logo-Ped Pareo- zapraszają serdecznie na szkolenia z zakresu terapii Integracji Sensorycznej

Szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej
1. Podstawy Integracji Sensorycznej (16.05.2015) (350 zł)
2. Ocena Dziecka zgodnie z Metodą Integracji Sensorycznej (17.05.2015) (350 zł)
W przypadku uczestnictwa w obu szkoleniach cena 650 zł.
Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym wybranym szkoleniu.
Kursy są głównie skierowane do specjalistów pracujących z dziećmi.

Prowadzący – Anna Gumułka-Kołek- międzynarodowy terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta metody NDT Bobath, wykładowca akademicki, właściciel Centrum Terapii Dziecięcej Integro (www.integro.edu.pl), wielokrotny uczestnik praktyk, kursów, warsztatów międzynarodowych z tematu SI.
Szkolenia są opracowane wyłącznie na podstawie materiałów ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez Uniwersytet Południowo- Kalifornijski (placówkę która stworzyła metodę Integracji Sensorycznej), za zgodą międzynarodowych instruktorów tej metody.

1.Podstawy Integracji Sensorycznej
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób po ukończeniu polskich szkoleń w celu aktualizacji, odświeżenia wiedzy, poznania nowych koncepcji, jak i dla osób, które do tej pory nie spotkały się z teorią SI. Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych założeń metody.
Godziny szkolenia 9-30- 16-30

2.Ocena dziecka zgodnie z Metodą SI
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procedurą przeprowadzenia oceny dziecka zgodnie z formularzem Obserwacji Klinicznej. Uczestnicy otrzymają również wskazówki dotyczące oceny procesów SI z wykorzystaniem innych narzędzi diagnostycznych. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność czytania ze zrozumieniem diagnoz SI oraz przeprowadzenia wstępnego badania w celu wychwycenia zaburzeń SI.
Godziny szkolenia 9-30- 16-30
Zgłoszenia należy wysłać na adres centrum@integro.edu.pl zawierające imię i nazwisko uczestnika, a także dane do faktury oraz dane kontaktowe. Wpłata zaliczki ( 120 zł) w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia . Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Miejsce szkolenia- Centrum Terapii Dziecięcej Integro i Centrum Terapii Logo-Ped Pareo ul. Forteczna 120


Nowy cennik

CENNIK, OFERTA 2015

-Konsultacja rehabilitacyjna – np. wady postawy, problemy ortopedyczne, porażenia itp.- pierwsze spotkanie 100 zł/ 50 minut, każde następne 70 zł/ 50 minut. ( w cenie taping (plastry)jeśli wskazany).
-Konsultacja z niemowlakiem (rehabilitacja, pielęgnacja)- np. asymetria ułożeniowa, wzmożone napięcie mięśniowe, przykurcz, nauka pielęgnacji małego dziecka itp.- pierwsze spotkanie konsultacyjne 100 zł/ 50 minut, każde następne 80 zł/ 50 minut.
-Diagnoza integracji sensorycznej- maksymalnie 4 spotkania ( wywiad, 2 spotkania z dzieckiem, omówienie diagnozy). Każde spotkanie 80 zł/ 50 min.
-Terapia integracji sensorycznej- 70 zł/ 50 min
-Diagnoza neurologopedyczna 130 zł z wydaniem opinii ( 1- 2 spotkania)
-Terapia psychologiczna- 70 zł/ 50 minut
-Terapia logopedyczna- 70 zł/ 50 minut
-Terapia pedagogiczna- 70 zł/ 50 minut
-Dogoterapia- 70 zł/ 45 minut
-Terapia słuchowa- 70 zł- wywiad+ 2-3 spotkań diagnostycznych 100 zł
-Terapia pedagogiczna dysleksji i innych trudności szkolnych – 65 zł
-Terapia ręki, terapia grafomotoryczna – 70 zł
-Nauka czytania metodą sylabową – 70 zł
-Terapia karmienia- 70 zł/ 50 minut
-Zajęcia grupowe- np. problemy z zachowaniem, problemy społeczne, trudności z integracją w grupie itp. cena zależy od liczby uczestników- 30-50 zł – 50min-60 min
-Wizytacja przedszkola/szkoły itp.- w celu obserwacji dziecka, stworzenia planu pomocy dziecku, omówienia diagnozy z nauczycielami/ terapeutami itp. 150 zł/ do 1,5 godziny.
-Autorskie szkolenie z zakresu terapii
-Szkoła dla Rodziców


Szkolenie Wady Wymowy
Pareo Centrum Terapii Logo- Ped. i Centrum Terapii Dziecięcej Integro zapraszają na szkolenie połączone z warsztatami:
„Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek”

Prowadząca : Agata Gładowicz- Bojarska neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, trener Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Od 11 lat pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Współautorka warsztatów „Kiedy do logopedy” i „W co się bawić?” i Dorosły wobec dziecięcej zabawy.  Nauczyciel akademicki - prowadzi zajęcia ze studentami w ramach podyplomowych studiów logopedycznych.
Termin: 17 stycznia 2015 roku, godz. 9.00 – 15.30
Miejsce: Pareo Centrum Terapii Logo-Ped. I Integro Centrum Terapii Dziecięcej Ul. Forteczna 120, Kraków
Cena: 130 zł
Plan szkolenia:
⦁ Część teoretyczna – zawierająca:
⦁ opis i pokaz dvd najczęściej spotykanych wad artykulacyjnych
⦁ omówienie etapów pracy nad wadliwą głoską oraz zasad postępowania w przypadku dyslalii wielorakiej
⦁ metody wywoływania głosek
⦁ utrwalanie prawidłowej artykulacji
0. Część praktyczna –
⦁ analiza nagrań – studium przypadku
⦁ praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas warsztatów
Zgłoszenia należy wysłać na adres pareologoped@gmail.com zawierające imię i nazwisko uczestnika, a także dane do faktury oraz dane kontaktowe. Przy zapisie on-line konieczna wpłata 70 zł zaliczki do 8 stycznia 2015 na konto: 32 1140 2004 0000 3702 7413 2987 bre bank. Tytuł przelewu: wady wymowy + imię i nazwisko
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Prosimy, o przyniesienie obuwia zamiennego.zobacz wszystkie wiadomości

  
  

Integracja sensoryczna | Rehabilitacja ruchowa | Terapia integracji sensorycznej | Rehabilitacja niemowląt

Integracja sensoryczna - Integro