Rehabilitacja/ Fizjoterapia

Szczegóły oferty

czas: 50 minut cena: Pierwsze spotkanie 130 zł, każde następne 90 zł.

Konsultacją objęte są dzieci z wadami postawy, zaburzeniami neurologicznymi, nieprawidłowościami ortopedycznymi.

W cenie spotkania- taping (jeśli wskazany)

Opieką rehabilitacyjną obejmujemy również dzieci z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Korzystamy z następujących metod:

NDT Bobath

NDT Bobath to terapia funkcjonalna, dobierana do wieku i możliwości dziecka. Aktywizuje ona wszystkie układy w ciele pacjenta, po uprzednim specjalistycznym ich przygotowaniu i zabezpieczeniu. Wykorzystuje napięcie męśniowe zbliżone maksymalnie do prawidłowego. Jest prowadzona z zachowaniem liniowości we wszystkich segmentach ciała.
Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation), czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje. Siła mięśni i zakres ruchu – ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym – są tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja.

Koncepcja ta postrzega dziecko w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Wykorzystanie najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych.

Metoda diagnostyczna prof. Prechtla

Metoda Profesora Prechtla służy do jak najwcześniejszego diagnozowania niedojrzałości układu nerwowego, poprzez badanie jakości prezentowanych globalnych wzorcow ruchu (Gms –GENERAL MOVEMENTS). Jej nazwa pochodzi od nazwiska pomysłodawcy.Metoda polega na ocenie neurologicznej sprawności dziecka, na podstawie obserwacji jego spontanicznych ruchów. Pozwala na wykrycie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Kinezjotaping

Metoda oklejania specjalną taśmą (Tape). Elastyczny, przepuszczający powietrze i samoprzylepny Tape, który odpowiada właściwościom elastycznym ludzkiej skóry. Wynalezienie taśmy w połączeniu z wiedzą z zakresu kinezjologii, doprowadziło do całkiem nowej koncepcji leczenia. Istnieje ściśle określony sposób oraz techniki klejenia.

Terapia Manualna

Terapia Manualna to dynamiczny system leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu. System ten dostosowuje swoje procedury diagnostyczne oraz lecznicze do nieustannej zmienności organizmu. Narząd ruchu ujmuje jako sferę integrującą osobowość. W następstwie dysfunkcji narządu, pojawia się czynnościowa zmiana stanu tkanek, które przyjmują patologiczną aktywność biologiczną i mogą generować objawy chorobowe.

 

Mc Kenzie

Mulligan

Thera Band

 

Na swojej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników w czasie korzystania przez nich z serwisów internetowych.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies, jednak mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Dalsze korzystanie przez Państwa ze strony internetowej www.integro.edu.pl bez zmiany ustawień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności.