Diagnoza i terapia metody słuchowej K. Johansena

Szczegóły oferty

czas: 60 cena: 100 zł za każde spotkanie

Zwykle diagnoza odbywa się podczas 3 spotkań:
– pierwsze spotkania (wywiad) z rodzicem – koszt 100zł – czas trwania około godziny
– dwa spotkania diagnostyczne z dzieckiem- koszt każdego spotkania to 100 zł, czas trwania każdego spotkania to około 60 minut.

Jesli dziecko nie współpracuje lub nie jest w stanie przejść przez całą procedurę diagnostyczną koszt diagnozy zależy od czasu trawania przeprowadzonego badania.

METODA INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU JIAS

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu JIAS została stworzona przez duńskiego nauczyciela i psy-chologa dr Kjelda Johansena.

DLA KOGO JIAS?

Terapia metodą Johansena skierowana jest to dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy mają trudno-ści w słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu, u podstaw których leżą zaburzenia mechanizmów prze-twarzania słuchowego.

Objawy trudności w zakresie przetwarzania słuchowego obejmują:
– zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku,
– zaburzenia różnicowania dźwięków,
– zaburzenia identyfikacji wzorców dźwiękowych,
– zaburzenia analizy czasowych aspektów odbieranych sygnałów dźwiękowych, np.
wymieszanie kolejności odbieranych dźwięków,
– zaburzenia rozumienia mowy w hałasie,
– zaburzenia rozumienia mowy zniekształconej,
– zaburzenia lateralizacji słuchowej.

Trudności, sugerujące nieprawidłowości w rozwoju mechanizmu przetwarzania słuchowego, jakie mogą zaobserwować u dziecka rodzice:
– trudności w skupianiu uwagi,
– nadwrażliwości na głośne lub wybrane dźwięki,
– trudności z ignorowaniem dźwięków nieistotnych, pojawiających się w tle,
– problemów z rozumieniem i zapamiętywaniem pytań, poleceń, instrukcji,
– opóźnionego rozwoju mowy (późne pojawianie się w rozwoju mowy dziecka pierwszych
wyrazów lub zdań, częste przekręcanie wyrazów, trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw, mały zasób słownictwa)
– nieprawidłowości w zakresie artykulacji głosek,
– trudności z zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (np. przestawianie sylab, głosek),
– trudności z zapamiętywaniem materiału werbalnego uszeregowanego w sekwencje, (np. pory roku, dni tygodnia)
– trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków, piosenek (tekstu, ale też melodii),
– problemy z nauką czytania i pisania: np. analiza i synteza głoskowa, sylabowa, słabe rozumie-nie czytanego tekstu, trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnieniem rozwoju fonologicznego aspektu funkcji językowych, trudności podczas pisania ze słuchu.

PRZEBIEG TERAPII
Diagnoza procesów przetwarzania słuchowego opiera się na:
– wywiadzie dotyczącym historii rozwoju dziecka, omówieniu jego funkcjonowania i zgłasza-nych trudności
– badaniu audiometrycznym
– testach lateralizacji.

Na tej podstawie zostaje przygotowana zindywidualizowana płyta CD z tak skomponowaną muzyką, by obejmowała ona swoim zakresem częstotliwości potrzebne do stymulacji funkcji słuchowych.
Dziecko słucha płyty w domu ok. 10-15 minut dziennie przez słuchawki.
Program stymulacji słuchowej JIAS trwa ok. 6-10 miesięcy.

W przypadku dzieci, u których nie udaje się wykonać badania (ze względu na wiek, bądź rodzaj zabu-rzeń) zaleca się stosowanie płyty standardowej, przynajmniej do czasu, kiedy będzie możliwe wyko-nanie testów w sposób obiektywny.

Spotkania konsultacyjne odbywają się co 4-8 tygodni i mają na celu kontrolę postępów terapii. Podej-muje się wówczas decyzję o zmianie płyty bądź kontynuacji dotychczasowej.

EFEKTY TERAPII METODĄ JOHANSENA

Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena poprawia zdolność przetwarzania docierających do dziecka bodźców słuchowych. Dziecko lepiej skupia się na informacji słuchowej oraz filtruje infor-macje istotne od nieistotnych. Poprawia się pamięć słuchowa, zdolność uczenia się i rozumienia mowy w różnych warunkach dzięki sprawniejszej identyfikacji i różnicowaniu dźwięków, a tym samym wy-konywania poleceń czy podążania za instrukcją. Wpływa na postępy w nauce czytania i pisania.

Na swojej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników w czasie korzystania przez nich z serwisów internetowych.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies, jednak mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Dalsze korzystanie przez Państwa ze strony internetowej www.integro.edu.pl bez zmiany ustawień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności.