Patrycja Ostrowska

mgr pedagogiki specjalnej, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, ukończone studia specjalistyczne z zakresu Zaburzeń ze spectrum autyzmu diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie oraz z Zarządzania i Przywództwa w Oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej i Członkiek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, zastępca przewodniczącego Koła Terenowego Terapeutów Integracji Sensorycznej w Bielsku – Białej, Członek zarządu i Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie,  tepapeuta ręki I i II stopnia, Terapeuta TUS-u,  ukończone kursy  trzystopniowe z PJM i SJM co daje  możliwość komunikowania się z osobami głuchymi. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu pedagogiki , pedagogiki specjalnej, oraz uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjów i kongresów z zakresu Autyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju.

Spis szkoleń i kursów

 • Terapia Integracji sensorycznej I i II stopień
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Attention Autism
 • Trening umiejętności społecznych
 • Polski Język migowy
 • System Języka Migowego
 • Komunikacja dzieci z autyzmem – teoria i praktyka
 • Budowanie potencjału do uczenia się poprzez zabawy muzyczno- ruchowe
 • Wychowanie do miłości i odpowiedzialności
 • Trening umiejętności wychowawczych i profilaktycznych w zakresie Programu GOLDEN FIVE
 • Stymulacja sensoryczna wg. Założeń Carla Delacato
 • Czy mój uczeń ma autyzm ?
 • Kreatywny uczeń
 •  Dziecko z dyslalią wieloraką
 • Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej
 • Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole
 • Pedagogika Marii Montessori – edukacja i terapia
 • Muzyka w przedszkolu – Jak utrzymać fascynację dziecka w czasie zajęć muzycznych
 • ADHD- jak rozpoznać, jak pomagać?
 • Afazja- przyczyny, diagnoza, terapia
 • Asertywność w pracy nauczyciela
 • Emocje, relacje i pasje u osób ze spectrum
 • Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacjach kryzysowych?
 • Kreatywny uczeń- jak rozwijać umiejętności twórcze u dzieci?
 • Mobbing, stalking i inne przejawy przemocy psychicznej. Diagnoza i przeciwdziałania
 • Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka
 • Pomysły i techniki teatralne w pracy nauczyciela
 • Współpraca z uczniem i jego rodzicami
 • Techniki plastyczne w edukacji początkowej

Na swojej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników w czasie korzystania przez nich z serwisów internetowych.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies, jednak mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Dalsze korzystanie przez Państwa ze strony internetowej www.integro.edu.pl bez zmiany ustawień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności.